Mặt bằng Căn hộ Chung cư HP Landmark Tower

Dưới đây là một số hình ảnh về mặt bằng thiết kế vị trí các căn hộ và thiết kế từng căn hộ Chung cư HP Landmark Tower Lê Văn Lương tương ứng với các loại diện tích.

Mặt bằng thiết kế vị trí các căn hộ chung cu HP Landmark Tower Le Van Luong:

DƯỚI ĐÂY LÀ THIẾT KẾ TỪNG CĂN HỘ CHUNG CƯ HP LANDMARK TOWER
 Thiết kế căn hộ chung cư HP Landmark Tower 72m2
 Thiết kế căn hộ chung cư HP Landmark Tower 73m2
 Thiết kế căn hộ chung cư HP Landmark Tower 75m2
 Thiết kế căn hộ chung cư HP Landmark Tower 94m2
Thiết kế căn hộ chung cư HP Landmark Tower 95,3m2