Tiến Độ Thanh Toán Mua Chung Cư HP Landmark Tower

Dưới đây là thông tin về tiến độ thanh toán khi khách hàng mua căn hộ chung cư HP Landmark Tower Lê Văn Lương.

Tiến độ thanh toán mua căn hộ chung cu HP Landamrk Tower Le Van Luong:

Đợt 1: 20% Tổng giá trị hợp đồng, ngay khi ký hợp đồng.

Đợt 2: 15% Tổng giá trị hợp đồng vào ngày 30/07/2014. ( Hoàn thành Tầng 22 )

Đợt 3: 15% Tổng giá trị hợp đồng vào ngày 30/10/2014. ( Hoàn thành Tầng 31 )

Đợt 4: 10% Tổng giá trị hợp đồng vào ngày 15/01/2015. ( Hoàn thành Tầng 38 )

Đợt 5: 10% Tổng giá trị hợp đồng vào ngày 31/03/2015. ( Hoàn thành Tầng 43)

Đợt 6: 10% Tổng giá trị hợp đồng vào ngày 15/06/2015. ( Hoàn thành thô, trát xong tầng 39)

Đợt 7: 10% Tổng giá trị hợp đồng vào Ngày 30/08/2015  ( Hoàn thành thô, trát xong tầng43)

Đợt 8: 10% Tổng giá trị hợp đồng vào Ngày 31/12/2015(Khi nhận bàn giao nhà)